Centrum Kultury i Biblioteka w Nowe Sarzynie

„Jarmark Bożonarodzeniowy”