Centrum Kultury i Biblioteka w Nowe Sarzynie

Kontakt

Dane kontaktowe

Centrum Kultury i Biblioteka w Nowej Sarzynie

Sekretariat: 17 24 11 507 /kom. 795 11 23 38

Dyrektor: 17 24 11 507 wew. 12

Administracja: 17 24 11 507 wew. 13 /kom. 795112338

Instruktorzy: 17 24 11 507 wew. 14

Dział techniczny: 17 24 11 507 wew. 15

Kasa biletowa: 17 24 11 507 wew. 16

Dyrektor: Elżbieta Majewska
Zastępca dyrektora: Hubert Kołtun

E-mail: kultura.sarzyna@gmail.com

NADCHODZĄCE
WYDARZENIA KULTURA

Przeglądaj plakaty nadchodzących lub trwających wydarzeń w CKB w Nowej Sarzynie