Centrum Kultury i Biblioteka w Nowe Sarzynie

Ogólnopolski Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich „Polska od kuchni”