Centrum Kultury i Biblioteka w Nowe Sarzynie

„Zaśpiewajmy kolędę Jezusowi”