Centrum Kultury i Biblioteka w Nowe Sarzynie

Rozbudowa i przebudowa Ośrodka kultury w Woli Zarczyckiej

Rozbudowa i przebudowa Ośrodka kultury w Woli Zarczyckiej

6 lutego, 2023

Rozbudowa i przebudowa Ośrodka kultury w Woli Zarczyckiej

SWZ wraz z załącznikami oraz wszelkie informacje nt. postępowania znajdują się na stronie:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-112cad62-a5f3-11ed-9236-36fed59ea7dd

UWAGA!
Zmiana sposobu składania ofert.
Szczegółowe informacje znajdują się w pkt. 13, 17 i 18 SWZ.

NADCHODZĄCE
WYDARZENIA KULTURA

Przeglądaj plakaty nadchodzących lub trwających wydarzeń w CKB w Nowej Sarzynie