Centrum Kultury i Biblioteka w Nowe Sarzynie

Zakończenie realizacji inwestycji pn.: „Rozbudowa i przebudowa budynku Ośrodka Kultury w Woli Zarczyckiej”

Zakończenie realizacji inwestycji pn.: „Rozbudowa i przebudowa budynku Ośrodka Kultury w Woli Zarczyckiej”

21 grudnia, 2023

Zakończenie realizacji inwestycji pn.: „Rozbudowa i przebudowa budynku Ośrodka Kultury w Woli Zarczyckiej”

Remont Ośrodka Kultury w Woli Zarczyckiej

Zakończył się kolejny etap realizacji inwestycji pn.: „Rozbudowa i przebudowa budynku Ośrodka Kultury w Woli Zarczyckiej”.

W dniu 21.12.23r. miało miejsce uroczyste otwarcie odremontowanej sali widowiskowej. Udział w tym wydarzeniu  wziął Pan burmistrz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna Andrzej Rychel, sołtys Woli Zarczyckiej Pan Władysław Klimek, przedstawicielki  KGW z Woli Zarczyckiej na czele z Panią Haliną Kurcabą, przedstawiciele  OSP w Woli Zarczyckiej na czele z Panem prezesem Józefem Muchą, Stowarzyszenie „Integracja bez Granic” Projekt 60+ na czele z Panem Janem Maślanką, kierownik ZPiT Pan Stanisław Florek oraz zastępca dyrektora CKiB Pan Hubert Kołtun z pracownikami.

Zadanie jest współfinansowane ze środków UE z EFRR w ramach PRO WP 2014-2020 Działanie 4.4 Kultura a także z programu rządowego Promesa dla Kultury ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji. Zadanie obejmuje  przebudowę i częściową rozbudowę budynku filii Ośrodka Kultury w Woli Zarczyckiej a także stworzenie oświetlonych miejsc postojowych.

Dotychczas w ramach tego zadania odremontowano salę widowiskową, wyposażoną w scenę. Zainstalowano m.in. kocioł CO, pompę ciepła, klimatyzację, hydrant wewnętrzny do celów przeciwpożarowych, oświetlenie, instalację fotowoltaiczną i odgromową. Wyposażono salę widowiskową w sprzęt gwarantujący jej dobrą funkcjonalność.

Przed nami kolejny etap prac, który obejmie remont biblioteki.

NADCHODZĄCE
WYDARZENIA KULTURA

Przeglądaj plakaty nadchodzących lub trwających wydarzeń w CKB w Nowej Sarzynie