Centrum Kultury i Biblioteka w Nowe Sarzynie

Muzyka w Centrum Kultury i Bibliotece

Muzyka w Centrum Kultury i Bibliotece

8 listopada, 2023

Muzyka w Centrum Kultury i Bibliotece

Nasze Centrum Kultury i Biblioteka w Nowej Sarzynie dzięki otrzymanej dotacji pochodzącej z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu Infrastruktura domów kultury w wysokości 80 000,00 zł zakupiło instrumenty muzyczne, sprzęt nagłaśniający oraz komputery niezbędne w naszej pracy. Pozyskane środki finansowe pozwoliły wyposażyć CKiB w  dziesięć nowych instrumentów, m.in.: dwa flety poprzeczne, saksofon altowy i tenorowy, trzy klarnety, dwie trąbki, tubę. Zakupione zostało również niezbędne nagłośnienie wraz z osprzętem, które pomoże nam w organizacji imprez kulturalnych. Całkowity koszt zadania „Muzyka w Centrum Kultury” wyniósł 105 646,00 zł.

NADCHODZĄCE
WYDARZENIA KULTURA

Przeglądaj plakaty nadchodzących lub trwających wydarzeń w CKB w Nowej Sarzynie