Centrum Kultury i Biblioteka w Nowe Sarzynie

Rozbudowa i przebudowa budynku Ośrodka Kultury w Woli Zarczyckiej

Rozbudowa i przebudowa budynku Ośrodka Kultury w Woli Zarczyckiej

30 października, 2023

Rozbudowa i przebudowa budynku Ośrodka Kultury w Woli Zarczyckiej

W dniu 11 sierpnia 2023 r., zakończono realizację inwestycji pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Ośrodka Kultury w Woli Zarczyckiej”. Współfinansowanej ze środków UE z EFRR w ramach RPO WP 2014 – 2020 Działanie 4.4. Kultura oraz z programu rządowego Promesa dla Kultury ze środków finansowych  Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji. Zadanie polegało na rozbudowie i  przebudowie budynku filii Ośrodka Kultury w Woli Zarczyckiej. Z uzyskanych środków wybudowano miejsca postojowe z  oświetleniem terenu. W istniejącej części przeprowadzono roboty remontowo-budowlane (sala widowiskowa wraz ze sceną, korytarz). W zakresie instalacji sanitarnych zamontowano kocioł CO z osprzętem, wymieniono instalacje CO w dwóch obiegach. Zastosowano technologię przygotowania CWU, pompę ciepła typu powietrze – woda, oraz  doprowadzono wodę do celów przeciwpożarowych wraz z montażem hydrantu wewnętrznego, zainstalowano również klimatyzację. Wewnątrz obiektu w ramach instalacji elektrycznych wykonano oświetlenie: ogólne, awaryjne, ewakuacyjne. Zamontowano instalację fotowoltaiczną oraz odgromową. Budynek wyposażono w system oświetlenia i  mechaniki scenicznej, nagłośnienie Sali widowiskowej, projektor, a także w ekran multimedialny.

Sabina Wołoch

NADCHODZĄCE
WYDARZENIA KULTURA

Przeglądaj plakaty nadchodzących lub trwających wydarzeń w CKB w Nowej Sarzynie